Mikskaar „Arenguprogrammi III projekt“ nr. 2014-2020.4.04.21-1931

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumus on 249 092 EUR.

Projekti kirjeldus

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:

Kuna paljudes riikides on kohalik toidutootmine, seal hulgas kasvuhoonetes köögivilja kasvatamine, suurenenud, siis vajatakse selleks ka rohkem turbasegusid just noortaimedele ja idandusesks. Selle vajaduse rahuldamiseks on Mikskaar AS otsustanud veel investeerida turbasubstraatide tootmise tehnoloogiasse ja arendada Kolga-Jaanis välja tänapäevase ja suuremahulise substraaditehase.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on kohandada tehas selliselt, et saaksime toota vähemalt 2000 M3 idandussubstraati päevas. Selleks muudetakse seadmete asukohti, ostetakse seadmeid juurde, muudetakse töötajate tegevusplaane ja suurendatakse tehase efektiivsust üldisemalt. Idandus- ja noortaimesegude jaoks on eriti kõrged kvaliteedinõuded, sest seemned ja noortaimed on tundlikud ja õrnad. Mikskaar AS substraatide vastavusse viimiseks nende nõuetega teemegi muudatusi oma tehases, et saaksime ostjatele pakkuda kvaliteetseid segusid.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Mikskaar AS Kolga-Jaani tehase kohandamine peene struktuuriga idandussegude tootmiseks kasvuhoonetele üle kogu maailma.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Peale projekti lõppu on kindlasti plaanis jätkata turbasubstraatide tootmisega. Samaaegselt arenguplaani projektidega on paralleelselt ellu viidud ka mitmed projektid kinnisvara parendamiseks, elektrivarustuse parandamiseks ja infrastruktuuri edendamiseks. seoses sellega on loodud seadmetele kõik tingimused efektiivselt töötada veel aastaid.