Mikskaar Roheaudit nr. 20.2.01.23-0037

Projekti toetatakse Taaste- ja Vastupidavusrahastu vahenditest 6500 EUR ulatuses. Projekti kogumaksumus on 9 500 EUR.

Projekti kirjeldus

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:

Seoses pikas perspektiivis suureneva nõudlusega kasvukeskkondade järele üritame leida alternatiivseid materjale turbale, et tekiks võimekus nõudlust rahuldada. Arendustegevus peab olema kooskõlas rohepöörde printsiipidega.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on kaardistada Mikskaare tootmistegevus ja leida tegevusi, mis parandaks ettevõtte jätkusuutlikkust ja keskkonnasõbralikkust.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Mikskaar AS tootmise roheaudit ja tegevuskava jätkusuutlikuks arenguks.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Projekti eesmärk on teha tegevusplaan Mikskaare jätkusuutlikkuse parandamiseks